การเรียนการสอนออนไลน์ และผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

Spread the love

         การเรียนการสอนออนไลน์ และผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้นในทั่วประเทศ เพราะต่อให้ที่ผ่านมามีระบบเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาทางไกล ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว แต่ดำเนินการในโรงเรียนห่างไกล โรงเรียนขยายโอกาสเป็นส่วนใหญ่ 

         คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ออกแถลงเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า ภาพโดยรวมในการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ซึ่งจะเริ่มทดลองการเรียนการสอนในวันที่ 18 พ.ค.นี้ และการเรียนออนไลน์มีความพร้อมเกือบ 90%

กายพร้อม แต่ปัจจัยบางอย่างทำให้ครูไม่พร้อม 

         ครูสอนวิชาศิลปะและวิชานาฎศิลป์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ได้บอกกีบทีมข่าวว่าทั้งตนเองและเพื่อนครูนั้นในหมวดที่สอนด้วยกันยังไม่มีความพร้อมสำหรับสอนออนไลน์ ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อินเตอร์เน็ตหรือพวกเครื่องมือเทคโนโลยีเป็นประจำอยู่แล้ว ทำให้ต้องหาแนวทางการสอนใหม่น่ากว่าจะเป็นเรื่องยาก 

         นอกจากเรื่องอุปกรณ์แล้ว ครูยังบอกอีกว่า โปรแกรมสำหรับการสอนออนไลน์หรือการทำข้อสอบก็มีความยากอยู่พอสมควร ล่าสุดคือที่เพิ่งทดลองไปคือการสร้างข้อสอบที่ให้นักเรียนมาตอบบนโปรแกรม google From กว่าจะทำให้หนึ่งหน้าใช้เวลาประมาณ 2 วัน 

         เช่นเดียวกันกับ คุณครูที่โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ได้เล่าว่า โรงเรียนของตนเองนั้นมีนโยบายให้เรียนออนไลน์ แต่การอบรมที่ผ่านมา  กระทรวงศึกษาก็ไม่ได้แจ้งว่าต้องสอนออนไลน์ในลักษณะไหน สุดท้ายแล้วผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องมาจัดการเอง ต้องทำให้ทันภายในวันที่ 18 พ.ค. ที่จะเริ่มทดลองสอนออนไลน์ครั้งแรก

นักวิชาการชี้ หลักสูตรออนไลน์กลาง คือสิ่งสำคัญ  

         คุณสุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. ให้ความเห็นในเรื่องของการสอนออนไลน์ว่า หากต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องการผลักดันนโยบายการสอนออนไลน์ รัฐบาลจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ครูสามารถจัดเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เนื่องจากรูปแบบและแนวทางการจัดเตรียมการเรียนรู้ออนไลน์ที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีข้อจำกัดและเป้าหมายที่แตกต่าง โดยควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนวทางที่เป็นไปได้ หรือ ควรจัดตั้งกลุ่มสังคมแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละกลุ่มสาระไปพร้อมกันด้วย

         “รัฐบาลต้องจัดทำหลักสูตรออนไลน์กลางแล้วให้ครูเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์กลางนี้ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ หรือนั้น ไม่พร้อมด้วยสาเหตุใดก็ตาม รัฐจำเป็นต้องให้การดูแลนักเรียนนักศึกาากลุ่มนี้ไม่ให้การเรียนรู้และศึกาาขาดช่วง โดยควรส่งเสริมและหาช่องทางการเรียนรู้รูปแบบอื่นควบคู่ไปพร้อมกัน ในส่วนการเรื่องของจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร และจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ในเวลาอันสั้น”

การปิดโรงเรียนอาจจะไม่ใช่ทางออก 

         เรื่องความพร้อมในการสอนออนไลน์ของครูยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงกว้าง อีกด้านหนึ่งก็เกิดคำถาม การปิดโรงเรียนและเปิดการสอนแบบออนไลน์นั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ไม่คุ้มเสียหรือไหมนั้น 

         ผลการสำรวจจากงานวิจัยเรื่องการปิดโรงเรียนในประเทศจีน  และสิงคโปร์ ประกอบกับเรียนในอดีตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARS บ่งชี้ว่า การปิดโรงเรียนอย่างเดียวส่งผลน้อยมากต่อการลดจำนวนของผู้ติดเชื้อ เมื่อเทียบกับมาตรการอื่น

          นอกจากนี้ธนาคารโลกยังแสดงความคิดเห็นว่าเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปิดโรงเรียนว่า จะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เสียโอกาสในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  เนื่องจากไม่มีรายได้มากพอที่จะนำสนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพิ่มเติม ที่ร้ายแรงที่สุดการปิดโรงเรียนอาจผลักให้นักเรียนกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว

         ผลสรุปจากงานวิจัยยังแนะนำว่า สิ่งที่จำเป็นคือการวางแนวทางเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดในโรงเรียน

การเรียนการสอนออนไลน์ และผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

การเรียนการสอนออนไลน์ และผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

การเรียนการสอนออนไลน์ และผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *